Aktiv lobbying ger mer inflytande


Medlemskapet i EU innebär att Norrland inte bara är en befolkningmässigt sett liten del Sverige, utan även en försvinnande liten del av EU:s nästan halv miljard innevånare. Detta borde då innebära att Norrlands behov och önskemål drunknar i den Europeiska politiken?

 

Nej, inte nödvändigtvis. Genom att samarbeta med andra regioner i EU och arbeta aktivt med att visa vad Norra Europa har att erbjuda resten av unionen kan Norrland ibland starkare hävda sina intressen än innan medlemskapet.

 

Ett bra exempel på detta är de så kallade Trans European Networks, TEN. TEN-T innebär att varje medlemsland får prioritera en viss transportled och denna i sin tur får upp till 15 procent finansiering från EU. 15 procent låter kanske inte mycket, men eftersom det är infrastruktursatsningar det handlar om rör det sig om miljardbelopp. För sveriges del är det nu dags att välja ett nytt TEN-T område då det tidigare, nordiska triangeln Köpenhamn-Oslo-Stockholm-Helsingfors är färdigt. Norrland anser nu att det är dags att prioritera en utbyggnad av järnvägsförbindelserna norrut, den så kallade bottniska korridoren. Självklart finns det många andra regionala intressen i Sverige som istället förespråkar andra områden och som uppvaktar regeringen om detta.

 

Det är dock upp till varje land att själva välja vilka områden som ska prioriteras och sen meddela kommissionen sina önskemål. Men även om det är den svenska regeringen som bestämmer vilka transportleder som ska prioriteras som TEN-T, kan regionerna i norra Sverige utöva indirekt påtryckning genom att påtala för kommissionen värdet av väl fungerande transporter i Norrland. Till exempel kommer ca 90 procent av EU:s järnmalm från norra Sverige i dagsläget. Utöver detta tillkommer andra råvaror viktiga för Europas industri.

 

Värt att nämna i sammanhanget är den planerade NEW-leden som kommer att förbinda Kina med hamnen i Narvik med järnväg. Här finns i dagsläget ingen bra förbindelse söderut genom Sverige och vi skulle därför gå miste om de möjligheter som landtransporter till Kina innebär.

 

Norrland har framfört vikten av väl fungerande infrastruktur i den nära konsultationsprocess som DG Regionalpolitik och DG Transport och Energi för med de nordliga regionerna i Sverige, Norge och Finland.

 

Genom att arbeta aktivt med lobbyverksamhet på hög nivå i Bryssel så skapas ett tryck mot den svenska regeringen att priorotera den bottniska korridoren även ifrån EU. Ett önskemål från en kommissionär väger tyngre än nog så många underskrifter av kommunstyrelseordföranden och landshövdingar.

 

Genom att arbeta med en genomtänkt EU-strategi får norra Sverige en starkare position att föra fram sina åsikter gentemot regeringen än om de bara uppvaktat ministern och departmenten i Stockholm.  EU ger helt enkelt Norrland mer att säga till om. (BH)

Annonser