Sökes: erfarna projektskrivare. Finnes: EU-miljarder


Ett problem jag ofta stöter på när jag träffar företrädare för offentlig sektor är bristen på personer som kan skriva projektansökningar.

 

Sverige betalar varje år ca 29 miljarder i avgift till EU. En del av pengarna får vi tillbaka direkt, som till exempel jordbruksstödet.  Av de pengar som inte går till administration eller öronmärks till andra medlemsstater hamnar delar i en gemensam Europeisk pott där ”alla” kan söka, de så kallade transnationella programmen. Det rör sig om bland annat utbildning, energi, forskning och miljö.

 

Det är stora pengar det är frågan om, bara innom utbildningsområdet rör det sig om nästan 7 miljarder kronor för den innevarande budgetperioden 2007-2013. Problemet är dock att de som söker måste övertyga kommissionen att just deras projekt är värt att satsa eurpeiska skattemedel på, i konkurrens med hundratals andra projekt. Som exempel kan nämnas att i 2007 års omgång av Intelligent Energi Europa-programmet så var det under 30% av ansökningarna som beviljades.

 

Det är även en stor variation mellan hur svåra ansökningarna är att skriva. Ovan nämda livslångt lärande programmet anses, tillsammans med bland annat vänortsprojekt och projekt innom ungdomsprogrammet, vara relativt enkla att både skriva och adminstrera. Detta kan ställas i kontrast mot de stora forskningsprojekten innom sjunde ramprogrammet som lätt tar flera hundra sidor i anspråk och har handläggningstid på över ett år innan de eventuellt blir godkännda.

 

För att skriva ansökningar behövs det alltså kunnigt folk. Efter 12 års medlemskap i EU så skulle man lätt kunna tro att det finns en uppsjö av människor i Sverige som kan göra bra ansökningar, men så är tyvärr inte fallet. Det finns vissa organisationer som är väldigt duktiga på att ta hem EU-stöd, till exempel Karolinska Institutet, men i det stora hela saknas det kompetens på området i landet.

 

Detta är ett stort hinder för kommuner och regioner, som ofta har bra projektidéer som de skulle vilja genomföra, men inte har personal som kan skriva ansökan.

Det finns mig veterligen i dagsläget bara en utbildning till EU-projektskrivare, som ges som KY i Mölndal. Jag tycker det är ett bra initiativ, men denna lilla utbildning räcker långt ifrån till att täcka hela Sveriges behov av projektskrivare och administratörer. Vill vi dra full nytta av EU-medlemskapet måste vi satsa på utbildning för den nyckelkompetens som behövs!

 

Det går att läsa med om EU-stöd i EU-upplysningens guide (BH)

Annonser

One thought on “Sökes: erfarna projektskrivare. Finnes: EU-miljarder

  1. Jag läser utbildningen i Mölndal och tycker att intresset efter projektskrivare och administratörer ändå är svagt. Det är mycket snack och lite verkstad gällande intresse för att sedan komma till att anställa.

Kommentarer inaktiverade.