Vaktbyte i Strasbourg


Inte EU förvisso, men väl värt att notera i Europasammanhang är att Sverige idag tog över ordförandeskapet i Europarådet. Sverige var ett av tio länder som var med och grundade Europarådet 1949. Syftet var att värna respekten för mänskliga rättigheter och individen. Liksom EU var Europarådet en reaktion på andra världskrigets europeiska trauma. Det svenska ordförandeskapet kommer att prioritera förutom kärnfrågorna också ett nära samarbete med andra internationella organisationer som EU. Europarådet har idag 47 medlemmar, bara Vitryssland står utanför.

(PO)