Höstens modeord


Du vet väl vad territoriell sammanhållning är? Inte? Var inte ledsen för det, det är ingen i Bryssel som gör heller för tillfället. Det kommer dock troligtvis vara ett av de mest omtalade uttrycken i EU-kretsar under hösten. Territoriell sammanhållning är nämligen en del av det nya Lissabonfördraget, som komplement till till den nuvarande sammanhållningspolitiken

För många svenskar låter territoriell sammanhållning som ett nytt krångligare ord för gammal hederlig regionalpolitik, dvs att man samordnar flera policyområden i en region och garanterar samhällsservice även utanför tätbefolkade områden.

Ett par saker gör däremot att varingsklockor ringer sett från ett svenskt perspektiv. Fransmännen är väldigt måna om att en definition ska vara på plats i november, under det franska ordförandeskapet. Fransmännen har ju som bekant haft sina egna regionala problem. Minnena av upploppen och bilbränderna i Marseille och Paris förorter 2005 är fortfarande starka och de skulle gärna se EU-pengar avsatta för att komma tillrätta med de problemen som finns i storstädernas ytterområden. 

För att det finns en risk att en definition av territoriell sammanhållning kommer att handla mer om storstäder än glesbygd talar även att enheten som ska handha ärendet på DG Regio heter ”Urban Development and Territorial Cohesion”. 

För Sveriges del är det därför viktigt att poängtera att territoriell sammanhållning måste handla om mer än förhållandet storstad – förort och att de specifika förhållandena med de nordiska extremt glesbefolkade områdena tas i beaktande. 

Under hösten kommer det att hållas en offentlig konsultation (så kallad grönbok) om vad territoriell sammanhållning ska innefatta. Medlemsländerna fick redan hösten 2007 lämna in sina synpunkter, men nu har även andra intressenter vara med och påverka den kommande definitionen.

Alla kommissionens offentliga konsultationer publiceras på Din röst i Europa   (BH)

Annonser