Avhandling om partikonkurrens


Idag försvaras en avhandling vid Uppsala universitet där Björn Lindberg undersökt ökad demokrati inom EU genom ökad konkurrens mellan partigrupperna i Europaparlamentet. Hans slutsats är att det kräver engagemang från partierna på nationell nivå. Lindberg pekar i sin avhandling på att de två största partigrupperna har disciplinära åtgärder att ta till mot individuella medlemmar som röstar illojalt. Samtidigt är partigrupperna uppbyggda av nationella delegationer och partigruppen kan inte bestraffa den nationella delegationen.

Jag har bara hunnit läsa en sammanfattning av avhandlingen, men man kan också konstatera att i vissa frågor kan det vara mindre skillnader mellan en svensk moderat och en svensk socialdemokrat än vad det är för en fransk medlem i EPP och en svensk medlem i EPP (Kristdemokraterna & Konservativa), tillexempel i vissa typer av konkurrens/avregleringsfrågor. När det dessutom är som så att parlamentet behöver breda uppgörelser i stora frågor för att vara en motpart mot rådet och få lagstiftning i hamn så innebär det att de två stora EPP och PSE ofta islutändan är överens om en kompromiss, som tillexempel i Kemikaliedirektivet Reach.

(PO)

Annonser