Mango & subsidiaritet


Smaka på ordet subsidiaritet, det är inte lätt att säga på svenska och inte heller lätt att stava. Vi är dessutom ganska ovana att använda och förstå ordet. Igår fick jag möjlighet att prata med han som går under benämningen Subsidiaritetsmannen på Youtube, AER:s informationschef som greps av polisen i Bryssel i måndags när han skulle klättra en byggnad med en banderoll.

AER, De europeiska regionernas samarbetsorgan, lanserar nu en kampanj ”Subsidiarity is a word” för att höja medvetenheten kring ordet som används omkring 30 gånger i Lissabonfördraget, men som inte finns som ord i Microsofts word och inte heller i ett 70-tal ordlistor på EU-språken.

I korthet kan man säga att subsidiaritet handlar om att beslut ska tas så nära medborgare som möjligt. En demokratisk viktig princip enligt subsidiaritetsprincipen, samtidigt kolliderar den ofta i praktiken med likabehandlingen av medborgarna. I Sverige infördes maxtaxa på dagis för att utjämna olikheter mellan olika kommuner (barnfamiljer är en röststark grupp) däremot varierar färdtjänsttaxorna mellan varje kommun (handikappade är ingen röststark grupp). Så frågan är hur i praktiken hur stora olikheter i rättigheter/taxor/villkor vill vi se mellan medborgare i olika EU-länder, i olika regioner och i olika kommuner?

Tacksamt nog för AER så har Microsoft inte svarat på kravet att ordkontrollen ska känna igen subsidiaritet på olika språk, däremot har flera ordlistor redan lovat att få med ordet.

Sen var det där med mango, operation Mango. Följande ordväxling utspelades över kaffet:

– Vi har litet oroliga att någon skulle sno vår kampanj, så innan vi lanserade den kallade vi den för operation Mango.

– Varför mango?

– Det är ju min favoritfrukt!

Så nu vet ni vad Subsidiaritets-Mannen har för favoritfrukt. Nästa gång han får sitta åtta timmar i fängelse utan att få mat av den belgiska polisen kanske han ser till att ha med sig frukt också…

(PO)

2 tankar om “Mango & subsidiaritet

  1. Subsidiaritet (beslut på lägsta möjliga nivå, nära människorna) är EU:s mest missbrukade ord. Det används högtidligt i EU-parlamentet och i EU-kommisionen och i förslaget till nytt EU-fördrag (i praktiken detsamma som Frankrikes och Hollands medborgare tidigare röstade nej till).
    Men EU-parlamentet och EU-kommissionen vill besluta så mycket som möjligt på sin nivå. Allt, stort som smått, ska beslutas i Bryssel och Strassbourg. Ingen fråga vill de lämna till medborgarna i respektive medlemsländer eller deras representanter i medlemsländernas parlament.

  2. Pingback: Åland ställer krav för att godkänna Lissabonfördraget « Eubloggen

Kommentarer är stängda.