Arbetstidsdirektivet – igen…


F-n tro´et, men slovenerna tycks göra ett försök med den EU-fråga som blivit ordförandeskap på ordförandeskaps förbannelse – arbetstidsdirektivet. De är dessutom optimistiska.

Arbetstidsdirektivet och slopandet av begreppet jourtid (svensk implementering av domstolens beslut) ställde ju vid årskiftet 2006-2007 till det för svenska kommuner och landsting. Plötsligt fick inte brandmän, sjuksköterskor och läkare jobba som de var vana med. Orsaken var att EU:s domstol beslutat att det inte fanns något som hette jourtid efter att flera fall, däribland ett med en tysk läkare som varit i tjänst för länge. Trots att de flesta, inklusive EU-kommissionen tyckte att det var galet har det inte gått att göra något åt det. Anledningen är att Storbritannien har undantaget som retat framför allt fransmännen.

Orsaken till att det nu rör sig sedan sisådär halvdussinet, och mer därtill, ordförandeskap misslyckats är att arbetsmarknadens parter i Storbritannien gjort en uppgörelse som ska göra det lättare at nå en uppgörelse rapporterar slovenska källor. Om rådet kommer överens så ska de sedan nå en uppgörelse med Europaparlamentet också, så det är en bit kvar om man säger som.

2006 när finnarna misslyckades med en kompromiss minns jag att Sven-Otto Littorin var jättearg, om han riktigt visste då hur fulspelet sett ut i frågan låter jag vara osagt – men senare kom det fram att den gången blev det kohandel med lax och skor inblandade, men det är annan historia som jag kanske bloggar senare om…

(PO)