En kvinna av fyra stora?


Om irländarna röstar ja till Lissabonfördraget kommer alla EU-länder att ratificera fördraget. Då behövs det fyra personer till topposter som ska tillsättas under 2009; rådsordföranden, utrikesbossen (hög representant för utrikes- och säkerhetsfrågor om vi ska vara korrekta), kommissionsordföranden och talmannen i parlamentet.

Trycket för att åtminstone en av dom ska vara en kvinna ökar nu. Margot Wallström har bloggat om ämnet och nu har en ny kampanjsajt lanserats. Bakom den står den danska MEP:en Christel Schaldemose från Socialdemokraterna.

Den cyniska ekvationen säger att de nya medlemsländerna borde få en av posterna, och dessutom måste en av dem vara en kvinna och därför slår man ihop dessa och utser den personen till talman i parlamentet så kan herrarna från de gamla medlemsstaterna fortsätta att styra. Den cyniska analysen kommer inte från mig utan från en italiensk journalist som jag träffade i Bryssel i för en tid sedan.

(PO)

Annonser