Den 12:e juni blir en avgörande dag för EU


Imorgon den 12 juni kommer Irland som enda EU-land att folkomrösta om det så kallade Lissabonfödraget. Finlads riksdag godkände idag som 16e land fördraget och Greklands förväntas komma med samma besked senare under eftermiddagen.

I maj 2001 röstade Irländarna nej till Nice-fördraget, men sa året efter ja efter att skrivningar förts in som garanterar Irlands neutralitet.

Även denna gången är det frågor om neutraliteten som dominerar. Igår kom ett utspel av Kathy Sinnot där hon hävdade att Frankrike har dold agenda att införa en EU-armé som Irland skulle tvingas att ingå i. Även abortfrågan har använts som ett slagträ från nej-sidan i det katolska landet, men företrädare för kyrkan har sagt att de inte anser att fördraget skulle innebära några förändringar för den rådande lagstiftningen.

Alla partier i parlamentet utom Sinn Féin står bakom ett ja till fördraget, men de gröna har interna splittringar i frågan. Även jordbrukarorganisationerna, vilka är viktiga aktörer på ön som fortfaraden har en stor jordbrukssektor, ställer sig bakom ett ja. Fackföreningsrörelsen är däremot fragmenterad.

I de senaste mätningarna har ja-sidan ett knappt övertag, men det är fortfarande en stor del obestämda. Problemet är att det inte är lätt för en vanlig medborgare att sätta sig in i vad fördraget egentligen går ut på. Röstningsregler för rådet och den höga representanten för utrikespolitiks roll är inte helt självklara saker även för oss som jobbar med EU dagligen. Att det då blir väldigt abstrakt för den vanligt Irländaren i Sligo eller Kerry är inte så konstigt – och vem vill rösta för nått man inte vet vad det kommer leda till? Här kunde den Irländska regeringen gjort mer för att informera på ett tidigare stadium.

Vad blir då konsekvenserna för EU av ett nej? Det går knappast att återigen ha en ”reflektionsperiod” som efter de franska och nederländska nejen 2005. Klart är iaf att de nuvarande fördragen inte är konstruerade för ett EU med 27 medlemsländer och närmare en halv miljard invånare – en ny lösning måste till.

I morgon vet vi om så blir fallet.

(BH)

Annonser