Frågetecken kring Kommissionens sammansättning


I tillägg till posten om Europaparlamentets sammansättning efter Irlands nej tillkommer problemet med Kommissionens storlek. Enligt Lissabonföredraget så skulle varje medlemsstat ha en kommissionär 10 år under en 15-års cykel (viktigt att tänka på här är att en kommissionär inte representerar sitt land utan ska verka för hela EUs intressen) och kommissionen skulle bestå av 18 ledarmöter.

Eftersom Lissabon nu inte kommer att införas, iaf inte i nuvarande form, så gäller Nice-fördraget fortfaraden. Det säger att kommissionen måste minskas när den har nått 27 medlemmar, men inte till vilken storlek eller enligt vilka regler. Utrikesministrarna möts idag för att diskutera frågan och den är en av flera som kommer att tas upp under det kommande toppmötet.

EU får räkna med fler institutionella krångligheter att försöka reda ut de närmsta månaderna.

(BH)

Annonser