Irland är inte Frankrike


I debatten hörs många röster på opinionssidorna för att EU ska köra vidare och inte låta Irland stoppa nödvändiga reformer, som till exempel Marianne Ekdahl i Kristiansbladet eller de besked som Reinfeldt gett i SvD. Det är värt att påminna om några grundläggande skillnader mellan krisen 2005 och den situation som EU är i dag (Wallström vill till exempel inte använda ordet kris).

Det första är att det är ett perifert land (ja som typ Sverige eller Danmark…) som röstat nej. Det är ett land med en liten befolkning som med relativt lågt valdeltagande (högt för irländska folkomröstningar dock) som sagt stopp. Irland tillhör inte ett av grundarländerna, dessutom ligger det inte i hjärtat av Europa. När Frankrike och Nederländarna röstade nej 2005 så var det två av EU:s äldsta pelare som ställde sig utanför konstitutionen. Frankrike har både i kraft av storlek och tradition varit en motor inom EU-arbetet. Irland däremot har varit en lycklig nettomottagare av stöd men har inte satt så stora avtryck på unionen som helhet. EU har förändrat Irland mer än Irland har förändrat EU.

Det är dessa avgörande skillnader som gör att jag ändå tror att Lissabonfördraget kommer att tryckas fram med irländska undantag. I klartext kallas det för realpolitik.

(PO) 

Annonser

3 thoughts on “Irland är inte Frankrike

  1. Hej
    Jag vill bara fråga om det är någon som tror att EU skulle vara vad det är idag om varje fråga utsatts för folkomröstning. Vi har representativ demokrati för att undvika att folkomröstning som ofta tas som gisslan för andra inrikes frågor eller missnöje med sittande regering. Så länge som man inte inför majoritets utslag med alternativ för nej som undantag, associering eller utträde kommer denna cirkus att fortsätta. Problemet växer med nya medlemmar då det alltid kommer att finnas något land som det inte passar.

  2. Hej Ronald,

    Personligen håller jag med dig om att frågor som Lissabon-fördraget inte lämpar sig för folkomröstning utan bör skötas av de valda representanterna som, förhoppningsvis, kan sätta sig in i de väldigt tekniska besluten. Folkomröstningar bör, som du säger, förbehållas de övergripande frågeställningarna som t ex inträde/utträde.

  3. Tack Hegefelt för din kommentar.
    Jag tycker att vår EMU omröstning är ett bra exempel där det politiska etablissemanget var för ett Euro införande och där inledningsvis ja röster ledde. Också samma sak gällde för Frankrikes och Hollands omröstning om fördraget som så vitt jag vet också började med övervikt för ja sidan. Sedan övergick det till inrikes frågor som på något sett ofta kopplades till motstånd och farhågor av de mest skilda slag ofta utan samband med omröstnings frågan. Det kan vara bra att påminna att Sverige kunde ha varit utanför EU idag för det var ju inte med någon stor marginal som vi halkade in i EU. Tyvärr är det väl så att en folkomröstning om Lissabonfördraget i Sverige också skulle leda till ett nej. Representativ demokrati jämförd med folkomröstnings demokrati leder tydligen inte i allafall till samma typ av samhälle.

Kommentarer inaktiverade.