Toppmötet: Return to sender in Dublin


Snart drar toppmötet med stats- och regeringschefer igång i Bryssel. Statsminister Reinfeldt laddar med sedvanligt EPP-möte (kristdemokrater och konservativa) samt Nordenmöte och hinner dessutom med att återinviga Svenska representationen som är färdig efter omfattande ombyggnationer och renoveringar.

Irlands fördragsnej blir en huvudfråga på toppmötet men den kommer nog att hanteras på så sätt att det blir en irländsk fråga och får återvända till Dublin. Det blir Irlands sak att grubbla på hur nejet ska bli till ett ja. Återrapportering för Brian Cowen till hösttoppmötet i oktober, för att senare på decembertoppmötet kunna konstatera att 26 medlemsländer har ratificerat fördraget och ge Irland en politisk manifestation så att man kan gå till ny folkomröstning i början av 2009.

Därmed skulle Lissabonfördraget kunna räddas innan Europaparlamentsvalet 2009 och allt blir som det var tänkt. Det finns ett stort men bara, det är Tjeckien med president Klaus i spetsen. Troligtvis sätter dock EU:s stora och tunga länder Frankrike och Tyskland så mycket tryck i frågan att tjeckerna går vidare med ratificieringen.

Livsmedelspriser och bränslepriser stod från början som huvudfrågor på agendan. EU-ledarna kommer att behöva visa handlingskraft och beslutsamhet. Därför kan det väntas någonting i morgon som i alla fall ser ut som en potent europeisk hantering av frågan – att fastna i oenighet om hur jordbruksstöd och bränslepriser ska hanteras (vilket är en högst reell risk) är något som EU inte riktigt har råd med just nu.

(PO)