Bränsle- och matpriser på toppmötet


På dagens rådsmöte har EU:s regeringschefer diskuterat de höga mat- och bränslepriserna som lett till proteststormar på flera platser den senaste tiden.

Det blev dock ingen uppgörelse om sänkt moms på bränsle som Frankrike hade begärt. Tur är väl det med tanke på att det skulle ha gått stick i stäv med de åtgärder att minska användandet av fossila bränslen och öka energieffektiviseringen som finns i EU:s klimatpaket.

Främst var det Sverige, Danmark, Tyskland och Finland som vände sig emot kortsiktiga lösningar på problemet med hjälp av subventioner. Frankrike har en förkärlek att lösa inhemska problem med hjälp av EU-subventioner, med sitt hårdnackade försvar av CAP (EU:s jordbrukspolitik) som främsta exempel.

Kommissionen blev däremot ålagd att utreda möjliga förändringar av skattesystemen till i höst, troligtvis kommer det behandlas på rådsmötet 15 oktober, då under franskt ordförandeskap.

Glädjande för Sverige är att det slogs fast att EU ska fortsätta att satsa på biobränslen, särskilt de så kallade andra genrationens bränslen som inte konkutrrerar med matproduktion om råvaror. Här finns det en möjlig framtida jättemarknad för Sverige med sina stora skogsarealer. Redan nu pågår det försöksverksamhet på flera platser i Norrland, bland annat i Örnsköldsvik.

Under dagen beslutades det även att fonden för livsmedelsstöd till EU:s fattigaste medborgare ska utökas från 300 miljoner euro till 500 miljoner. Även direktstödet till fiskare ska höjas till €30 000 per båt och €100 000 per företag. Tydligen hjälpte det att välta bilar på Rue de la Loi

(BH)

Annonser