Räkna med rubriker när duracellkaninen Sarkozy är EU-ordförande


På tisdag 1:a juli tar Frankrike over ordförandeklubban i EU. Från svensk horisont så blir det litet med hjärtat i halsgropen. Fransmännen ingår i samma ordförandeskapstrojka som Sverige (tre ordförandeskap i rad som diskuterar gemensamma frågor och försöker hitta en gemensam arbetslinje och horisont inom EU) men den franske presidenten Sarkozys prioriteringar är ibland ganska långt från svenska hjärtefrågor, bland annat i bränslemomsen, jordbrukspolitiken, utvidgningen, försvarsfrågorna men även när det gäller immigrationen kan det bli konflikter.

Det franska ordförandeskapet kommer att trycka på ökat militärt samarbete, fransmännen vill bland annat ha ett militärt EU-högkvarter – något som får svenska EU-kritiker att morra (och kanske jubla inombords eftersom det är parlamentsval nästa år). Britterna väntas dock vara emot eftersom de anser att det kolliderar med Natostrukturen. Fransmännen vill också att EU-länderna ska dela vissa militära resurser, som tillexempel stora militära transportplan – något som hittills har fått brett stöd. Desto mer tveksam är reaktionerna på franska krav att EU ska kunna skicka iväg en styrka på 60 000 man.

Kanske kommer Sarkozy av rädsla för irländarna att tona ned det här eftersom Dublin blev en huvudvärk Sarkozy inte räknat med. Taktiken som fransmännen har blir att visa att man tar irländarnas nej på allvar och att det räknas, samtidigt som man vill förmå Irland att genomföra en ny folkomröstning. En politisk manöver som blir svår att genomföra utan att det blir genomskinligt.

Fransmännen hade räknat med att kunna under hösten träffa en uppgörelse kring EU:s nya rådspresident och utrikestalesman men irländarnas nej skjuter sådana diskussioner framåt.

En annan fråga som Fransmännen är på kollissionskurs med svenska intressen handlar om jordbruket. Fransmännen är kända protektionister och de kommer att nu argumentera att EU ska säkra sitt matoberoende och att samma krav ska ställas på importerad mat som lokala produkter. Sverige och flera andra länder vill reformera EU:s jordbruksstöd och öppna för mer frihandel.

Det franska ordförandeskapet riskerar också att präglas av inflationsspöket och stigande mat- och bränslepriser. Protesterna mot höga bränslepriserna fick Frankrike att tvinga fram att EU-kommissionen ska se över möjligheterna att minska momsen på bränslet, något som Sverige är emot.

Växthusgaser är en annan fråga som kommer att hanteras under det franska ordförandeskapet. EU-kommissionen kom i vintras med ett förslag på hur fördelningen mellan EU-länderna ska se ut för att det målet 20 procents minskning till 2020 ska klaras. Här måste i alla fall en uppgörelse anas under senhösten om det ska kunna gå igenom även parlamentet till våren. EU behöver ha ordnat det här för att kunna slutföra post-Kyotoförhandlingarna hösten 2009.

Fransmännen kommer också att trycka på under det här halvåret för harmonisering av asylreglerna och immigrationen. Fransmännen vill få andra länder att skärpa lagarna mot illegala invandrare samtidigt som invandring av behövd arbetskraft ska stimuleras. Framför allt vill fransmännen få stopp på massinvandringen som bland annat Spanien haft.

En annan sak som hander under franskt ordförandeskap är Medelhavsunionen kommer att lanseras 13:e juli, en ny samarbetsunion mellan EU-länder och icke-EU-länder runt Medelhavet. Vad det blir för skapelse återstår att se.

Sammantaget så räkna inte med några stora genombrott i några politiska frågor de kommande sex månaderna. Förväntningarna är låga och det lär på det planet bli ett ”mellanordförandeskap”. Räkna däremot att ni kommer att höra desto mer om franska ordförandeskapet när Sarkozy som i sina mest intensiva stunder kan liknas med en duracellkanin far omkring och gör högprofilerade utspel i olika frågor. Rubrikmakarna kommer att ha ett roligt halvår.

(PO)

Annonser

En tanke på “Räkna med rubriker när duracellkaninen Sarkozy är EU-ordförande

  1. Ping: Svensk-dansk kommissionär 2009? « Eubloggen

Kommentarer inaktiverade.