Europas hantering av romer en skamfläck


I Uppsala upprörs just nu väldigt många av kommunens hantering av en romsk familj som kommit för att vaka över släktingar som skadats svårt i en trafikolycka. Hanteringen har minst sagt varit beklämmande men tyvärr inte alltför ovanlig i Europa trots att vi skriver 2008. Historien från Uppsala visar att Sverige har ingen anledning att vara allt för självgod, även om man är bra bit efter Italien i skamligan. Där kom under våren utvisningsförslag av romer, även om de var medborgare, och nu senast att ta fingeravtryck och registrera alla romska barn som bor i läger.

Europa har en lång och mörk historia att förtrycka romer. När Luxemburg och Sibiu var kulturhuvdstadsår hade i alla fall Luxemburg en utställning om romernas utsatthet genom århundradena, Sverige och tvångssteriliseringen fanns representerad. Rumänska Sibiu skulle ärva utställningen av Luxemburg men enligt museifolket var rumänerna minst sagt ljumma, men så är också Rumänien ett av de EU-länderna som romerna är mest utsatta i.

EU-kommissionen kom idag med en rapport där man pekar ut just romernas utsatthet och efterlyser en EU-gemensam policy för att komma till rätta med diskrimineringen som sker både på en strukturell och individuell nivå. Rapporten visar också att 77 procent av européerna anser att det är en nackdel att vara rom, det kan jämföras med att 79 procent anser att funktionshinder är en nackdel i samhället.

Är man cynisk kan man säga att att det mest utsatta du kan vara i Europa idag är funktionshindrad romsk kvinna…

(PO)

Annonser