Piratpartiet siktar på parlamentet 2009


Den gångna helgen höll piratpartister från olika delar av Europa möte i Uppsala. Mötet fokuserade en hel del på det stundande parlamentsvalet och valstrategi diskuterades. Piratpartisterna har insett att de framför allt är starka på tekniska univeristet och kommer att fokusera på universitetsorterna för att mobilisera aktiva som kan sprida kampanjbudskapet.

Piratpartisterna hoppas på att kunna påverka EU genom att finnas i parlamentet och först och främst påverka den partigrupp som de väljer att ingå i. Mötet angav ingen riktning åt vilket håll, utan slog bara fast att den grupp som ”ger bästa budet”/mest lik Piraterna kommer att väljas.

När det gäller EU-institutionella frågor landar piraterna i tre värdeord:

*Subsidiaritet – att besluten ska tas av medlemsländerna och lägre nivåer så långt som det går.

*Transparens – det är svårt att följa med beslutsfattandet, beslut sker bakom stängda dörrar – något som ska motverkas.

*Ansvarsutkrävande – enbart parlamentet är direkt folkvalt och bör därför få ökat inflytande på bekostnad av av rådet och kommissionen.

Hela Piratpartiets 2009-strategi kan läsas här.

Med ett valdeltagande på ca 40 procent (som förra valet) krävs det strax över 100 000 röster för att kravla över spärren på 4 procent. Piratpartiet sällar sig nu till de hoppfullas skara som sedan tidigare består av Feministiskt iniativ och Sverigedemokraterna.

(PO)

Annonser