Sverige hjärtsjua i ny ranking


Ett svenskt företag jobbar med vårdindex har nu gått igenom hjärtsjukvården i 29 av Europas länder. Sverige hamnar på sjunde plats. Bäst hjärtvård får du i Luxemburg, följt av Frankrike och sedan två länder som inte är med i EU, Schweiz och Norge.

28 indikatorer har gåtts igenom, de är fördelade på fem område: Information, Konsumenträttigheter och valmöjligheter, Tillgänglighet, Prevention samt Behandlingsresultat.

Sveriges resultat skulle troligen bli bättre med ökad tillgänglighet inom primärvården.

Läs hela rapporten här.

(PO)