Dagen gick till gasmotståndarna


Det pågår ett hårt lobby- och opinionskrig runt Nord Streams gasledning i Östersjön. På ena sidan finns resursstarka ryska Gazprom samt tyska jättarna BASF och Eon, uppbackade av respektive lands regeringar, på den andra sidan en brokig skara av små länder som de baltiska och Sverige samt ryskt-tyskt skeptiska Polen (inte utan historiska orsaker om man säger som så) samt diverse miljöintressen.

I dag togs dagen hem av det sistnämnda laget när frågan var upp i Europaparlamentet. Låt mig först tydligt säga att vad parlamentet tycker i frågan har ingen praktisk betydelse, utan ska ses som opinionsbildning. Med rösterna 542 mot 60 uppmanar parlamentet att kommissionen ska göra en ny miljögranskning. Flera svenska parlamentariker deltog i debatten.

För tio månader sedan var jag i Europaparlamentet och träffade då bland andra utrikesutskottets nuvarande ordförande och den föregående. Det var två herrar med skilda åsikter, polacken Jacek Sayusz-Wolski underkände argumentet att EU förbundit sig att genomföra gasledningen bara för att det fanns med på en prioriteringslista – något som Nordstreams styrelseordförande (tillika förre förbundskanslern) Gerhard Schröder har hävdat. Sayusz-Wolskis företrädare på posten, tysken Elmar Brok höll inte med. Gasledningen följer väldigt mycket nationslinjen.

Av en slump sprang jag på representanter från Nord Stream som var i Strasbourg för att lobba och fick också en intervju med Sebastian Sass från bolaget. På vägen från Strasbourg fick jag i bilen mitt livs första samtal från en pr-firma efter en intervju. PR-firman ringde från Sverige och presenterade sig som uppdragstagare åt Nord Stream och ville veta när, var och hur intervjuerna skulle sändas. Det var inget jag hade problem med att berätta, men det är en tydlig fingervisare hur avancerat och tufft opinionsspelet i den här frågan är och hur mycket resurser som Nord Stream lägger på det. Vad som antagligen hade hänt var att Nord Streams representant meddelade sitt huvudkontor om intervjun, som ringde sin landsansvariga PR-firma som skulle skaffa sig koll för att rapportera tillbaka.

Samtidigt är satsningen på PR-firmor småpengar i sammanhanget. Gasledningen beräknas kosta 120 miljarder kronor.

TILLÄGG: Läser just i Resume att förre statssekreteraren Ulrika Schenström ska lockas till Nord Stream som lobbyist. Idag inleds också Nord Streams flört med svenska opinionen i Almedalen. Som sagt var, pr-kriget är viktigt och Nord Stream ligger under. Ett lag som går dåligt, men som har pengar försöker alltid köpa sig ur krisen genom att värva nya spelare…

(PO)