Svenskarna sticker ut i Eurobarometern


Enligt senaste Eurobarometern så är svensken inte som andra européer, svensken är mer positiv till det mesta.

  • 95 procent är nöjda med sitt liv, jämfört EU-snittet 77 procent.
  • Svenskarna har mer tillförsikt till framtiden.
  • 54 procent av svenskarna är positiva till EU-medlemskapet, jfr med 52 procent för hela EU.
  • Svenskarna har hög tilltro till Sveriges förmåga att göra sin röst hörd inom EU. Svenskarna anser sig också förstå hur unionen fungerar  och att andra länder tar hänsyn till Sverige i högre utsträckning än EU-snittet.
  • Svenskarna är mer positiva till globaliseringen.
  • Svenskarna är i topp på att anse att man drar nytta av EU i globaliseringen.
  • Sju av tio svenskar är för Turkiets medlemskap.

En siffra känns litet märklig med den senaste Eurobarometern, det är stödet för en monetär union är 48 procent mot 47 procent emot. Kanske har det att göra med frågeställningen, för andra opinionsinstitut som ställer frågan med frågeställningen EMU och Euron får ett kraftigt övertag i opinionen.

Tillexempel frågade SCB i maj om hur man skulle rösta om det var folkomröstning om att införa Euron som valuta – då svarade 52 procent nej och 35 procent ja.

Det kanske är som så att svenskarna inte förstår EU så bra som de tror om de inte riktigt begriper vad EU-kommissionen menar med monetär union…

(PO)