13 av 17 ärenden på KF i Sandviken hade EU-anknytning


Sveriges Kommuner och Landsting brukar gå igenom fullmäktigeprotokoll när deras medlemmar är på Brysselbesök. Omkring 60 procent av ärendena kan då härledas direkt eller indirekt påverkan från EU-nivån. Mycket handlar om att kommunerna är arbetsgivare, men det finns även en sådan sak som revisorer som är reglerat och andra ärenden som plan- och bygglagen. När jag senast var i Bryssel träffade jag Kristofer Thelin på SKL och gick igenom några kommunfullmäktigemöten.

Du kan se ett inslag i TV4Nyheterna GävleDalarna där Sandvikens majfullmäktige hade 13 av 17-ärenden med EU-påverkan. Sandviken verkar också vara ett riktigt rejält Nej-fäste, för mannen och kvinnan på gatan som Gävleredaktionen träffade verkade vara rejält skeptiska.

(PO)

Annonser