Grekiska bränder leder till djupare EU-samarbete


Rapporterna om nya storbränder i Grekland gör att tankarna går till förra årets bränder som härjade kullarna runt Olympia. Att resa i landskapet var att som att resa från Gondor mot Mordor. Först grönt och frodigt, sedan började det komma en och annan bränd buske eller gräsfläck, snart kom det första brända trädet och långsamt gick det över från att vara ett landskap med brända inslag till ett bränt landskap där du kunde hitta som överlevande och kämpande gröna buskar och ett annat träd. Till sist reste vi ett förkolnat landskap.

Grekland är otacksamt för en brandman, hett, torrt och med kullar där elden kan springa i hiskeliga hastigheter och ovanpå det starka sydliga vindar i stormstorlek som gjorde utvecklingen explosiv. Jag träffade Spyros Kiotsis på sjukhuset i Pyrgos. Han låg i en sal för fyra, brännskadad och grät medan han gjorde gymnastiken för att behålla rörligheten i lederna.

Spyros tillhörde de som hade tur, han flydde från en by där 20-tal människor omkom på vägen. Kanske minns ni mamman med barnen, de som dog i lågorna när flydde från huset som hotades. De dog, men huset klarade sig.

Spyros var kanske den sista som såg dem i livet innan lågorna tog dem. Han och en kamrat klarade sig genom att gräva en grop och skotta jord över sig. De låg där i tre timmar innan de kunde ta sig upp och Spyros fick bära sin kamrat som var skadad än han.

I fjol begärde bland annat Grekland och Albanien hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Sverige skickade en helikopter och hade experter från räddningsverket på plats.

Eftersom få kommuner, regioner ja ens länder kan hantera stora katastrofscenarion som bränderna i Grekland så arbetar EU med att förstärka sin beredskap. De grekiska bränderna fick direkt resultatet att Allmänna rådet i oktober uppdrog till kommissionen att jobba fram ett förslag som kom i mars i år. Riksdagen sammanfattning kan du läsa här.

In korthet kan man säga att EU satsar på att utveckla MIC (Monitoring and Information Centre) till ett operationscentrum för Europeiska insatser, MIC går då från informationsspridning till att ha en mer proaktiv roll med tidig varning, behovsanalyser, inventera resurser och ge råd.

Kommissionen föreslår också att olika så kallade moduler – helt enkelt typ insatskit för översvämningar, skogsbränder etc ska byggas upp.

I slutet av året ska kommissionen komma med ett tillägg när det gäller just skogsbränder där man ska gå igenom bristerna i ländernas kapacitet något som kan leda till att det så småningom blir ett gemensamt finansierade resurser, som ett skogsbrandsflyg som kan sättas in över hela Europa.

De nya bränderna i Grekland lär skynda på den processen, men förhoppningen är att Spyros och de andra som bor på Artemis gröna kullar ska slippa återigen uppleva den eldstorm som drabbade dem så hårt sommaren 2007.

(PO)

Annonser