Förvirrad presstödsdebatt, § 2.6 finns inte


SJF:s ordförande Agneta Lindblom Hultén skriver på DN Debatt under rubriken  ”Bonniers och Bryssel är i maskopi” om presstödet. Det är en ganska förvirrande fråga som inte är lätt att bena i.

Till exempel attackerar SJF kommissionen och Wallström för ett förslag till nya EU-regler kring handlingar där Dokument i ”förvaltningsärenden med individuell räckvidd” föreslås bli kategoriskt undantagna i en reviderad förordning. Sådana handlingar kan först lämnas ut efter att besluten är fattade, om ens då (ny artikel 2.6 i förslag KOM/2008/229).”

Jag kan inte hitta någon ny artikel 2.6 i KOM/2008/229. I 3.2 i handlingarna så skriver man om ett tillägg, artikel 2.5 om ”Handlingar som avser en utredning som utförs av en institution bör inte lämnas ut förrän det inte längre är möjligt att begära att det därmed sammanhängande beslutet ska upphävas, eller förrän utredningen slutförs.”

Inte riktigt samma sak – eller? Jag blir i alla fall inte särskilt upprörd över utredningssekretess. Däremot är stycket litet senare tveksammare, det handlar bl.a. om konkurrensärenden:Upplysningar från fysiska eller juridiska personer som erhållits i samband med denna typ av utredningar bör fortsätta vara skyddade även efter det att det därmed sammanhängande beslutet vunnit laga kraft.”

Svenska handlingar hemlighålls med motivering att de inte är upprättade som handlingar utan endast arbetsmaterial. I fallet Bonniers och presstödet så handlar det om en inre marknadsfråga – där fungerar EU-kommissionen på samma sätt som en nationell konkurrensmyndighet. Jag har svårt att gå igång för att man inte offentliggör handlingar i ett konkurrensärende innan det är avgjort. Däremot borde regeln snarare vara offentliggörande än tvärtom efter att frågan är avgjord.

Sedan är presstödsdebatten en förvirrad fråga där det snarare är som så att regeringen Reinfeldt försöker skjuta fram kommissionen för att skjuta presstödet i sank utan att behöva ta ansvar för det – något som DN påpekar. Ganska tydligt blir det om man läser DN-debatt för några veckor när kulturministern skriver: ”Regeringen har haft en framgångsrik dialog med EU-kommissionen om presstödet. Hållningen har varit att värna presstödet och dess funktion för mångfalden.

Läs gärna oppositionens svar också.

I själva frågan om handlingarna och vad som står i dom går nu också Bonniers till motattack och säger att dokumenten som SJF skriver om inte existerar. Förvirring var ordet för den som inte är inne i frågan.

Den bild jag får av debatten blir snarare att SJF hjälper regeringen att undkomma ansvar i presstödsfrågan genom att lägga fokuset på EU-kommissionen, trots att det är det sista man vill – i alla fall för ett par veckor sedan. Så vad är egentligen syftet med SJF:s debattartikel, och varför bli upprörd över en paragraf som inte finns, eller menar man 2.5? Borde då inte fokuset ligga på att ändra skrivningen på avslutade ärenden än att ge sig in presstödsträsket?

Sedan kan man tycka vad man vill om kommissionens brist på öppenhet och dess slutna, hemliga, franska förvaltningstradition med en stark tro att dialog handlar bara om sälja sitt eget budskap – men den här gången känns det som att det är aningen förvirrat kring varför de ska vara måltavla. Jag hoppas att SJF siktar litet bättre nästa gång – det vinner journalistförbundet, medborgarna och men också EU-kommissionen på i längden.

UPPDATERAD 24/7: Ser på Martin Jönssons SvD-blogg om medier att han tar upp DN-debatts rubriksättning av SJF-artikeln och påpekar mycket riktigt att ordet ”maskopi” inte finns i texten.

Jönsson konstaterar:

1) varken den citerade formuleringen eller ens ordet ”maskopi” förekommer någonstans i texten

2) det inte heller finns några andra formuleringar med ungefär samma innebörd

3) debattartikeln egentligen inte ens handlar om presstödet i sig, utan om EU:s bristande öppenhet när det gäller att lämna ut handlingar.

Det känns skönt att det är fler än jag som tycker att det mest var förvirrat på DN-debatt…

(PO)