Skilsmässor delar EU?


Skilsmässolagstiftning har länge varit en känslig fråga i Europa.

Årligen så skiljer sig 170 000 par där makarna kommer från olika EU-länder. Justitieministrarna har därför vid ett ministermöte på fredagen föreslagit att vid dessa skilsmässor ska makarna kunna välja vilken av ländernas lagstiftning som ska gälla. 

Problemet har varit att två länder motsätter sig detta: Det strängt katolska Malta som inte tillåter skilsmässa i sin lagstiftning och Sverige som ser sina liberala lagar hotade.

Detta har lett till att en grupp av nio länder har begärt att få gå in i fördjupat samarbete utan att ha alla medlemsstater med sig. Det är första gången en sådan åtgärd begärs, det har alltid tidigare eftersträvats att undvika ett A- och ett B-lag inom EU. Inte minst efter det Franska och Nederländska nejet till konstitutionen 2005 fanns en livlig debatt kring ett ”flernivåsamarbetes” vara eller icke vara.

Frågan är nu vad som kommer att hända om detta sätter ett prejudikat för hur lagstiftning arbetas fram? Det finns redan vissa områden där EU inte är homogent, som Schengen och euron, men det har setts som undantagsfall. Risken är att de länder som väljer att stå utanför ett utökat samarbete så småningom de facto dras med om ett flertal av de andra medlemsstater väljer att införa en ny lagstiftning. 

(BH)

Annonser

One thought on “Skilsmässor delar EU?

  1. Huvudskälet till Sveriges (och flera andra medlemsstaters) tveksamhet till det här förslaget ligger i det som sägs i andra meningen i inlägger. 170 000 personer från olika medlemsstater. Detta var också Kommissionens fokus i deras förslag. (Om man nu inte vill vara sarkastisk och säga att KOM:s fokus var skilsmässor mellan tjänstemän inom institutionerna).

    Det som det ursprungliga förslaget, och diskussionen hittills, egentligen inte tagit höjd för är att 95 % av de fall där reglerna skulle ha tillämpats är vid skilsmässor mellan par där minst en person har utom-europeisk bakgrund. Förslaget har stor integrationspolitisk betydelse. I det ursprungliga förslaget fanns inte en rad om detta.

    Till den fråga som ställs i inlägget. Det är bara för att detta är ett fullständigt perifert förslag, och ett område där UK, Irland och Danmark redan står utanför, som KOM går med på förstärkt samarbete. Att här gå fram med sådant samarbete sänker inte den heliga harmoniseringsprincipen.

Kommentarer inaktiverade.