Hårdare antidiskrimineringsregler för flygbolag


Sedan 2007 är det förbjudet för flygbolag i EU att vägra passagerare resa på grund av rörelsehinder. Från och med nu är det även otillåtet att ta ut extra avgifter för t ex rullstolar eller assistans på flyg och flyplatser.

Samtidigt med det nya regelverket så förbinds varje medlemsstat att utse ett kontrollorgan för att övervaka att reglerna följs. Dessa kommer att ha mandat att utdöma ”effektiva, propotionella och avskräckande” straff vid överträdelser.

Enligt transportkommissionär Antonio Tajani så berör de nya reglerna ca 127 miljoner EU-medborgare som lider av någon form av rörelsehinder.

(BH)

Annonser