Vem blir värsta lobbyisten 2008?


Nomineringarna är i full gång just nu för ”Worst EU lobbying awards 2008”. Förra året vann de tyska biltillverkarna BMW, Daimler och Porsche för sitt arbete att minska kraven på reduceringar i CO2-utsläppen på nytillverkade bilar. Den lagprocessen pågår fortfarande.

I år kan man nominera i två kategorier, dels värsta lobbyisten och dels värsta intressekonflikten. I den senare är det den MEP, kommissionär eller kommissionstjänsteman som med sin bakgrund, sidouppdrag eller andra förbindelser kan ifrågasättas mest i om den personen klarar av att agera i enlighet med det allmännas intresse.

Kandidaterna kan nomineras fram till 12:e september, röstningen kommer igång under oktober och avslutas i november. Bakom tävlingen står Corporate Europe ObservatoryJordens Vänner i Europa, Lobbycontrol och Spinwatch

Vilka kandidater har EU-bloggens läsare?

(PO)

Annonser