Öppen konsultation om klimatpolitiken efter 2012


EU-kommissionen bjuder nu in allmänheten, både organisationer och privatpersoner, att lämna synpunkter om klimatpolitiken och hur EU ska agera för en internationell klimatuppgörelse efter Kyoto går ut 2012.

Bland annat kan man lämna synpunkter på delmålen för minskade utsläpp, teknologiska samarbeten och finansiering i ett webbaserat formulär som du hittar här.

Frågeformuläret är öppet till 29:e september.

(PO)

Annonser