Läsning ur EU-rapporten (1)


Har nu börjat läsa den omtalade EU-rapporten som migrationsminister Billström och justitieminister Ask varit inblandad i från svensk sida. Intrycket är att det är precis som rapporten säger ”ambitiöst” På sidan 14 konstaterar man att ”The European Union has to be ambitious. But as we need a real vision for the future on the one hand, on the other hand we need to focus on efficient and practical cooperation, which allows for quick and targeted results in the interest of citizens”.

I rapporten konstaterar man att den digitala erans ”digitala tsunami” innebär ett mer akut dilemma mellan den personliga integriteten och ”proaktiv prevention” och på sidan 43 kan man läsa:

”Information is the key to protecting the public and an increasingly connected world in which public security organisations will have access to almost limitless amounts of potentially useful information. This is a challenge as well as an oppurtunity – public security organisations will need to transform the way they work it they are to master this data tsunami and turn it into intelligence that produces safe, open and resilient communities. The key to effectiveness will be using technology to connect the capabilities of a multitude of stakeholders and ensure the ringth information gets to right person in the form they are best able to use.”

Rapporten uppmanar EU:s medlemsstater att prioritera investeringar i innovativ teknik som kan automatiserat samla dataanalyser och förbättra realtidssamarbete. Dessutom uppmuntras forskning så att idéer snabbt kan omsättas i praktisk handling.

Det verkar som att regeringen verkligen klarat av att vara i det europeiska samarbetets kärna, samtidigt som regeringen genom satsningen på FRA har placerat sig långt fram inom EU.

(PO)

Annonser