Läsning ur EU-rapporten (2)


Passagerardata har varit en känsla fråga mellan USA och EU, där USA krävt mer data än vad vissa EU-regeringar och institutioner har velat släppa till. EU-rapporten konstaterar att EU måste bestämma sig innan 2014 angående ”Euro-Atlantic area of cooperation”. EU-ministrarna konstaterar att USA är den viktigaste stategiska partnern för EU.

”The European Union and the USA should cooperate bilateraly in order to secure visa-free travel for all Member States (idag är det inte visumfritt för alla EU-nationaliteter – min anm. Se även EUblogginlägget om visumhot för amerikanska diplomater). Moreover, they should cooperate in relevant international fora in order to create an environment where travel is safe, secure, and expeditious for bona fide travellers. Modern technology will play a key role in delivering targeted and more secure controls and allow us to focus our border control resources on identified risks. Besides the areas of counter-terrorism and border security, current cooperation between the European Union and the US includes the fight against international crime, cybercrime, drug trafficking and trafficking in human beings. As to data protection, our common goals are clear: to protect our citizens’ security by making sure law enforcement authorities have the information they need to do their work and to protect our citizens’ rights and privacy.”

Notera särskilt formuleringen om att EU och USA delar det gemensamma målet att skydda medborgarnas säkerhet genom att att se till att myndigheterna har den information de behöver för att göra sitt jobb – och först därefter kommer integritetsaspekten.

Rapporten konstaterar också att EU ska sträva efter att nå en överenskommelse med USA om datafrågorna och att man ska överväga en ”common transatlantic space with more sharing of relevant information and at the same time greater greater protection of personal data, expedited travel for bona fide passengers and more secure borders.”

(PO)

Annonser