TV4 första stora mediet att ta upp EU-rapporten


Det blev TV4Nyheterna (som heter Nyhetskanalen på nätet) som blev först bland de stora nyhetsredaktionerna att ta upp FRA-rapporten. Magnus Granér, statssekreterare vid Justitiedepartementet säger till TV4Nyheterna:

– Allt från känslig information, som innehållet i straffregistret, men också helt ofarlig information som innehållet i bilregistret. Det är väldigt olika typer av information som utväxlas
Även blodgrupper och DNA?
– Ja, det kan det ju blir fråga om, om vi är säkra på att det är rätt skyddsnivå på informationen hos mottagarlandet.

Läs mer på Nyhetskanalen.

(PO)