Minst två svenskar skulle ha träffats av takraset


Om innertaket i Strasbourg rasat när Europaparlamentet hade session hade minst två svenskar drabbats, moderaterna Christofer Fjellner och Anna Ibrisagic. Christofer Fjellner säger till TV4Nyheterna Uppland:

”Där, där sitter jag, jag hade fått det rakt i huvudet. Jag är väldigt glad över att jag inte var där. Jag hade dött, och det hade varit fler svenskar som gått åt som Anna Ibrisagic.”

Fjellner är också kritisk mot själva bygget och staden Strasbourg och kallar det hela för fuskbygge.