Aftonbladet läser EU-bloggen


Aftonbladets ledarsida uppmärksammar EU-bloggens artikel om EU:s planerade informationsutbyte med USA. Det är glädjande att de traditionella medierna tar upp frågan (även om bl a TV4 redan rapporterat om det) och vi hoppas att denna och andra EU-frågor fortsätter att få den plats de förtjänar i samhällsdebatten.

(BH)