Hur mycket betalar du till EUs jordbruksstød?


EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, ær en av de mest omdebatterade delarna av unionens verksamhet. Fræmst Frankrike, men æven Polen och Grekland har varit starka førespråkare før fortsatta stødåtgærder till jordbruket. Storbritannien och Sverige hør till de lænder som velat minska eller helt ta bort støden.

Hur mycket pengar rør det sig då om? Ungefær 50 miljarder euro, eller 100 euro per EU-invånare går varje år till jordbruksstød i olika former. Sverige betalar 145 euro per innevånare och år, men får bara tillbaka 103 i stød till svenska lantbrukare.

De två størsta mottagarna i Sverige ær med god marginal Danisco Sugar och Arla Foods, men vardera øver en miljard kronor i stød sen år 2000. Størsta offentliga mottagare ær Lænsstyrelsen i Væstra Gøtaland med 156 miljoner kronor.

Du kan læsa mer om vad medlemsstaterna betalar i jordbruksstød och till vem på www.farmsubsidy.org. Sidan ær ett initativ från engelska och danska organisationer som arbetar før transparens i CAPen och bygger på offentliga data från medlemslænderna och i en del fall regionerna.

(BH)

Annonser

En tanke på “Hur mycket betalar du till EUs jordbruksstød?

  1. Vad bra med en sajt som arbetar för transparens i tillämpningen av CAPen. Sedan vi gick med i EU har jag som offentlig tjänsteman efterlyst transparens. Särskilt för stödet till Landsbygdsutveckling. Skogen är systematiskt eftersatt i Sverige på detta område. Men det gäller också andra näringar förutom jordbruket. Jag bloggar om miljöinnovationer och EU-stöd på bloggen miljöinnovation http://evolveu.bloggsida.se/ . När jag nu hittat hit återkommer jag säkert.

Kommentarer inaktiverade.