Kroatien och USA på agendan 2009


Sverige, Tjeckien och Frankrike har presenterat de fortsätta prioriteringarna för resterande av trions presidieperiod.

Under 2009 kommer Kroatiens medlemsförhandlingar förhoppningsvis att kunna avslutas (trots Sarkozys farhågor när Irland röstade nej till Lissabonfördraget) och relationerna till USA kommer att intensifieras efter presidentvalet.

Även stärkta relationer med EU:s grannstater i öst kommer att vara prioriterade, inte minst med tanke på det nuvarande spända läget med Ryssland.

Det går att läsa hela 18-månadersprogrammet här

(BH)

Annonser

One thought on “Kroatien och USA på agendan 2009

  1. Nån som vågar sig på en analys av skillnaderna mellan versionen som är daterad den 13 Juni och den som ni länkar till (daterad 30 Juni)? (länk: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10684.en08.pdf )

    En intressant iakttagelse är att referensen till IPRED2 på sidan 74 (i båda versionerna):

    ”Regarding the draft Directive on protection of intellectual property rights through criminal law, the negotiation process should benefit from the entry into force of the Treaty of Lisbon.”

    inte längre finns i ”Draft Programme of the trio of Presidencies in JHA” daterad 1 Juli (länk: http://euwiki.org/index.php/Consilium/11286/08 ) trots att kontexten är densamma.

    Eller mer generellt, kan nån förklara var IPRED2 tagit vägen? Har man lagt ner projektet med straffrätt på Europanivå och istället flyttat över det till ACTA?

Kommentarer inaktiverade.