Trafikböter över gränserna


Europaparlamentets trafikutskott har röstat för ett lagförslag som ska möjliggöra att bötfälla förare för trafikbrott i andra medlemsstater.

Systemet bygger på att EUs fordonsregister samkörs och på så sätt kan även utländska förare identifieras och bötfällas.

I ett första skede är det fyra trafikbrott som kommer att omfattas av lagen – fortkörning, rattfylla, att inte använda säkerhetsbälte samt köra mot rött ljus. Dessa uppges stå för tre fjärdedelar av alla trafikdödade i EU. Det planeras för att lagen så småningom även ska innefatta andra brott som att köra narkotikapåverkad eller med ett oförsäkrat fordon.

Lagförslaget är en del i den Europeiska målsättningen att halvera antalet trafikdödade till 2010, en målsättning som Kommissionen själva har ansett vara orealistisk. Ganska långt från den svenska nollvisionen med andra ord…

(BH)

Annonser