Polen siktar på euron 2011


Polens liberale premiärminster Donald Tusk tillkännagav på onsdagen sina planer att föra Polen in i euron 2011. Polen kommer i så fall att bli det 17e landet som inför euron och det största av de nya medlemsländerna som inför den gemensamma valutan.

Bland de nya medlemsländerna är Slovenien redan med och Slovakien kommer troligtvis att införa euron 1 januari 2009.

Tidigare har Polens president Kaczynski uttryckt skepsis om att överge zlotyn och hotat med att genomföra en folkomröstning innan slutet på sin mandatperiod 2010. Oro över missade EU-bidrag har dock satt press på ledarna att övergå till euron.

Alla nya medlemsländer måste, liksom Sverige, införa euron som valuta enligt inträdesavtalen. Dock krävs det stabilitet i budgetunderskott och prisutveckling i två år innan ett land godkänns som medlem.

(BH)