Fortsatt regionstöd till Norra Norrland leder efter första perioden


Framtiden för EU:s regionalstöd i Norra Sverige utreds och diskuteras just nu. Enkelt uttryckt kan man säga att dragkampen är mellan de som anser att hela EU ska kunna ta del av EU:s regionalstöd och att särskild hänsyn måste tas till perifera områden som våra nordliga glestbefolkade vidder och de som menar att pengarna ska gå till de fattigaste områdena. En annan dragkamp handlar om EU:s budget, mellan budgethökar i vissa medlemsländer som vill att så lite pengar som möjligt ska gå till EU medan framför allt EU-kommissionen och Europaparlamentet vill ha mer pengar.

Pengarna det handlar om är det så kallade mål2-stödet, den här programperioden (2006-2013) är det 242,6 miljoner euro som går till Norrbotten och Västerbotten. Vi tar hockeyn till hjälp för att beskriva läget.

Period 1 (Ledning med 3-0)

När kommissionen presenterade sin rapport i början av november så slog kommissionen fast att man ville att hela EU ska få regionalstöd, 1-0. Sedan fanns det starka skrivningar om nordliga, glesbefolkade, områden och raskt stod det 2-0. Informella reaktioner från EU:s ministerråd, däribland Sverige, var positiva och efter första perioden är det en trygg ledning med 3-0.

Period 2 (Pågår)

EU-kommissionen har just nu en öppen process där alla som vill, ja just det – även du som läser det här, kan lämna synpunkter på rapporten fram till sista januari. Norrbotten och Västerbotten är med i olika sammanhang och nätverk och försöker bevaka ledningen och gärna få in ännu starkare skrivningar. Att hålla ögonen på här är den svenska regeringens agerande. Regionminister Hatt på Näringsdepartementet har varit positiv, mot henne står budgethöken och EU-ministern Birgitta Ohlsson, men det lär vara finansminister Borg som bestämmer. Perioden tar slut när kommissionen formulerar sitt skarpa förslag, vilket väntas mot sommaren till.

Period 3

I den här perioden ska EU:s ministerråd och Europaparlamentet komma överens om den framtida programperioden och stödets utformning. Här kommer också EU:s långtidsbudget in i spelet. Hur mycket pengar blir det till regionalstödet, hur ser fördelningsnycklarna ut? Matchslut väntas andra halvan av 2012.

Mycket kommer att hinna hända under kommande perioders stötande och blötande mellan olika länders ministrar, parlamentariker, kommissionstjänstemän, regionala lobbyister – men just nu ser det lovande ut i matchen om framtida EU-stöd till Norra Norrland.

(PO)

Annonser