Bins hälsa på ministerrådsmötet på måndag


Den mystiska massdöden av bin är ett bra exempel på hur ett ämne blir politik inom EU (ett exempel som jag använt också under en föreläsning om EU på Kalix Folkhögskola). Bidöden började dyka upp på allvar under 2006 och varit sporadiskt i medierapporteringen sedan dess. Konsekvenserna av att hela bisamhällen dör ut kan bli stora, bland annat har Jordbruksverket uppmärksammat det i en rapport från i fjol. De europeiska biodlarorganisationerna blev bekymrade först och började lobba. Europaparlamentet var snabbt ute och antog i november 2008 en resolution där man uppmanade EU-kommissionen att vidta åtgärder. Två år senare kom kommissionens meddelande.

Där slog kommissionen fast att man vill utnämna ett EU-referenslaboratorium för bihälsa, sjösätta ett pilotprogram för bitillsyn för att få en bild av hur utbrett problemen är, att enbart godkänna bekämpningsmedel som är ofarliga för honungsbin, att utbilda EU-tjänstemän, samt att öka EU:s finansiering av nationella biodlingsprogram med 25 procent under de kommande tre åren.

Det som sker nu är att meddelandet diskuteras i de olika beslutsforumen, och om det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa bipopulationen.

Riksdagens EU-nämnd ger idag sin input till jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) som ska diskutera frågan på jordbruksministermötet på måndag. Det ungerska ordförandeskapet har just bin som en viktig fråga under det halvåriga ordförandeskapet.

Kanske kommer man rent av fram till att något behöver lagstiftas om så småningom, då väntar ytterligare turer där kommissionen ska utreda och sedan lägga fram ett förslag som sedan ska behandlas av ministerrådet och Europaparlamentet. Något som i sådana fall kanske tar ytterligare två-fyra år.

To bi continued så att säga.

(PO)

Annonser