Sjukdom skjuter upp betänkande


Det är utskottsvecka i Europaparlamentet, men en utskottsbehandling som ställs in är Eva-Britt Svenssons (V) betänkande om våld mot kvinnor. Tanken var att FEMM skulle behandla initiativbetänkandet den här veckan och att det skulle upp i plenum i mars. Eva-Britt Svensson som jobbat bland annat genom Facebook med betänkandet där över 1000 personer följer arbetet i en Facebookgrupp är sjukskriven hela veckan, men uppges vara på benen igen till nästa vecka.

I själva betänkandet föreslår Eva-Britt Svensson bland annat att det behövs bättre forskningsinsatser för att få jämförbara siffror mellan medlemsländerna. Eva-Britt Svensson vill också se att kommissionen sätter tryck på medlemsländer där våldtäkt inte faller under allmänt åtal genom att föreslå ett direktiv mot könsbaserat våld, införa en miniminivå för antalet brottsofferjourer per capita och att det blir bättre hjälpinsatser för brottsoffren.

Betänkanden är inget lagförslag utan en viljeyttring från parlamentet och är ett steg för att påverka EU-kommissionen att lägga fram ”skarpa” förslag. Det är EU-kommissionen som är ensam om förslagsrätt inom EU.

Det är oklart om betänkandet nu hinner plenumbehandlas på Europaparlamentets session i mars.

(PO)

Annonser