Dubbelfel i fråga om Andersdotters titel


DN.se och TT har gjort ett inte ovanligt, men ändå ett slarvigt fel. I en text om att Spanien kan vara på väg att införa lagstiftning som ska göra det möjligt att stänga hemsidor som innehåller upphovsrättskyddat material får Amelia Andersdotter (PP) titeln Europaparlamentariker. TT har rättat felet, men fortfarande vid 17-tiden kvarstår felet på DN.se, trots att felet uppmärksammats på twitter, och trots att minst ett mejl om att det är felaktigt har gått till DN.

Felet är rätt typiskt och det är möjligt att det är Wikipedia som spökar även om man kan tycka att DN och TT borde kunna ha dubbelkollat med exempelvis Europaparlamentet. I grunden finns en okunskap och ett ointresse för EU generellt, men mer specifikt för Europarlamentet. För annars hade varken DN eller TT (två redaktioner som ändå har korrar på plats i Bryssel) inte gjort misstaget.

Hur förhåller det då sig? Jo Amelia Andersdotter från Piratpartiet och socialdemokraten Jens Nilsson är vad man skulle kunna kalla parlamentariker i limbo, men de är idag inte Europaparlamentariker. Genom Lissabonfördraget utökades Sveriges platser med två stolar till 20 ledamöter. Men trots att Lissabonfördraget trätt i kraft så har inte justeringen av ledamöterna gjorts. Orsaken till det här egentligen inget annat än en tyst skandal. Som Europaparlamentet skriver på sin hemsida i slutet av juni i fjol: ”I veckan godkände en regeringskonferens den ändring i fördraget som krävdes. Efter godkännandet ska nu alla EU-länder ratificera fördragsändringen.” Medlemsländernas långsamhet i den här formaliefrågan får nästan betraktas som politisk obstruktion, men kan också ses som en del i maktspelet mellan institutionerna.

Det är i nuläget inte klart när Nilsson och Andersdotter kan tillträda, och vad jag vet har inte heller observatörsstatus beslutats. Förlorare i den här soppan är förutom redaktionernas trovärdighet att inte kunna hålla reda på vem som är Europaparlamentariker även de svenska väljarna som efter valet 2009 fick bilden av att när fördraget träder i kraft så har vi 20 ledamöter och Nilsson och Andersdotter då sitter i Europaparlamentet.

Frågan är bara hur länge till de ska vänta, eller rättare sagt om de överhuvudtaget får ta plats före 2014.

Annonser

3 thoughts on “Dubbelfel i fråga om Andersdotters titel

  1. Hej Anonym Fegis!
    Klart man ska vara petnoga :-), särskilt när man gnäller på andra! Tack för påpekandet, det är jag som missat ett årskifte 🙂
    (PO)

  2. Ja, det är sannerligen ett nöje att ha att göra med de europeiska institutionerna. I jus det här fallet är det dock fucking France som gjort att det tar sån tid. Om någon känner en UMP-medlem får ni gärna morra argt och glo från mig.

Kommentarer inaktiverade.