Regionkontoren numera en naturlig part i EU-arbetet


När de första regionkontoren öppnade i Bryssel i samband med det svenska medlemskapet 1995 så möttes de av skepsis från regeringskansliet. Nationalstaten Sverige var medlem i EG och skulle därför skulle svenska intressen självklart representeras av den nationella nivån. Ville den lokala eller regionala nivån något så kunde de ta det via Stockholm.

16 år in i medlemskapet har ganska mycket hänt. ”Regionernas Europa” har slagit igenom även i Sverige och en process pågår med omvandling till större och mer inflytelserika regioner. Trots detta reagerade jag med viss förvånad glädje när IT och regionminister Anna-Karin Hatt val av citat på gårdagens nationella dialogforum på Hilton Stockholm. Hon återgav nämligen vad chefen för Malmös Brysselkontor sagt om nyttan med strukturfonder för staden som ett belägg för sitt resonemang. Ett bättre erkännande av de regionala representationerna från den nationella nivån har jag svårt att tänka mig.

Malmö stad anser att de tack vare de möjligheter till strategiska satsningar som strukturfondera innebär har kunnat skapa ett reellt mervärde för medborgarna. Ett exempel som jag personligen tycker om är stadsutvecklingsprojektet SÖM Fosie.

I övrigt så bjöd workshopen arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting inte på några större överraskningar gällande synen på de framtida strukturfonderna. Sverige kommer att lämna sitt svar på den femte sammanhållningsrapporten på tisdag nästa vecka. Ett par av punkterna från det som togs upp är städer som tillväxtmotorer, territoriellt samarbete, fokus på resultat, förenkling av administrationen och särskild hänsyn till regioner med stora avstånd, gles befolkning och kargt klimat.

De diskussioner som uppstod under dagen handlade istället främst om interna svenska angelägenheter som hur regionala fonden, socialfonden och landsbygdsprogrammet ska kunna samverka på bästa sätt. Även frågan om den kommande regionindelningen lyftes ett flertal gånger.

(BH)

Annonser