Klartecken till en halv miljard kronor till Domsjö


EU-kommissionen som också fyller rollen som konkurrensmyndighet är i grunden väldigt hökaktig mot allt som kan snedvrida konkurrens, och särskilt statliga stöd. Men när det gäller bland annat forskning och miljö så är reglerna generösare. Särskilt om kommissionen kan ”slå fast att fördelarna med projektet klart uppväger den snedvridning av konkurrensen som stödet eventuellt kommer att orsaka.” Det är precis det som EU-kommissionen gjorde i veckan när man gav klartecken till 500 miljoner kronor till Domsjö.

Med tanke på de ambitiösa 2020-målen när det gäller koldioxidutsläpp och användandet av förnyelsebar energi är det kanske inte förvånande att Domsjö Fabriker AB får ta emot stödet från Energimyndigheten för att kunna bygga en demonstrationsanläggning som ska tillverka biometanol och andra bränslen som är restprodukter från massatillverkningen. Totalsumman för bygget väntas uppgå till tre miljarder kronor.

Men det finns de som idag säkert är besvikna. Björn Gillberg på Värmlandsmetanol hade anmält stödet till EU-kommissionen, just med att det var omotiverat att snedvrida konkurrensen med skattepengar. Värmlandsmetanol planerar att bygga en fabrik i Värmland.

Martin Johansson på advokatfirman Vinges Brysselkontor har i en bra översikt på Newsmill konstaterat att Sverige ligger högt i fråga om statsstöd, men att det ökningen som skett beror till stor del på olika stöd med miljöförankring. 2008 beviljade Sverige stöd som motsvarar 0,92 procent av BNP medan EU-snittet låg på 0,54%.

(PO)

Annonser