Europaparlamentet är som schweizerost…


Noterar via Christofer Fjellner (M) på Facebook att Europaparlamentet utsatts för väpnat rån. Igen. Det är inte första gången och inte heller andra gången och som Fjellner konstaterar på Facebook… ”ännu ett väpnat rån i Europaparlamentet. Otroligt vad 1001 övervakningskameror INTE kan göra!”.

Schweiz är inte med i EU, men ibland tänker jag på Europaparlamentsbyggnaderna i Bryssel och Strasbourg som en schweizerost. Byggnaden har många ”hål”, en massa ingångar och entréer med trötta säkerhetsvakter och möjligheter för någon med tveksamma avsikter att ta sig in. Det är hålen i osten. Ibland finns det möss som gnager på insidan. I Strasbourg fick Ronald Verhoeven och jag en dator stulen, ur ett låst rum!

Nycklarna var sedan länge på drift och det var inget som Europaparlamentets säkerhetspersonal tog något ansvar för. Man ryckte på axlarna och konstaterade ungefär, jaja, lämnar man en dator i ett låst rum så får man väl skylla sig själva. Efter det fick jag höra fler historier om märkliga stölder från låsta rum. Jag ska inte ens gå in på olika terrorskräckscenarier vad nycklar på drift skulle kunna leda till om det finns någon med planeringsförmåga och en hänsynslöshet i genomförandet.

Samtidigt så är Europaparlamentet fullt med övervakning, kameror, röntgenmaskiner och emellanåt övernitiska, byråkratiska och hopplöst stenhårda. Det är hårdheten i schweizerosten som inte förmår att fylla igen hålen.

Skulle jag som journalist och medborgare önska, så skulle Europaparlamentets säkerhet vara mer som en brieost, mjuk men ändå fast och utan hål.

Om det här väpnade rånet får någon konsekvens återstår att se. Parlamentets twitterflitige talman Jerzy Buzek har tweetat ”Called for an extraordinary meeting of services. Lack of security is unacceptable. WIll ask for urgent action and improvement.”

Det kanske blir fler kameror?

Det går förövrigt att läsa mer om det senaste rånet på SvD.

(PO)