SD:s pressansvarige om Sandstedts siffror


Fick det här mejlet sent igår kväll (verkar som att den allmänna efterlysningen på bloggen tillsammans med att jag mejlat till press på SD gett resultat) från Martin Kinnunen på Sverigedemokraterna (guldstjärna för snabbt svar). I kommande inlägg kommer jag att kommentera siffrorna.

”Hej,

Fick mail om att ni på er blogg efterfrågar underlag till de här 40 000 miljarderna. Detta är vad som skickades till en journalist på samma tema.
Fick detta klargörande från vår jurist som jobbar nära Sandstedt med EU-frågor. Han sitter även på ett sk non-paper dokument som de här uträkningar liksom 1000 miljarder siffran utgår ifrån. Vi måste dock kontrollera vilka regler som gäller för att sprida de dokumenten.

 

”Bara för att försöka klargöra; EU har behov av att uppdatera sin energikapacitet och behöver dessutom se till att få bättre matchning tillgång och efterfrågan. Kommissionen har tittat på i huvudsak marknader (marknadskopplingar), infrastruktur och, i viss mån, produktion. Olika siffror har diskuterats under åren. Lite grundsiffror finns dock i http://www.europeanenergyforum.eu/archives/european-energy-forum/energy-management-and-policy/the-2003-world-energy-outlook-the-investment-challenge. Men den siffra som har fått mest genomslag är kommissionär Oettingers uppgift om 1 TEUR (short scale), vilket ger i runda slängar 10 000 miljarder kronor, Det här är alltså investeringar som i mångt och mycket, enligt kommissionen, skulle behöva göras oavsett politisk inriktning.

 

Till detta kommer EU:s energistrategi, vilken bestäms av Europeiska Rådet, där man  bl.a. vill ha ökat fokus på grön energi, energieffektivitet och att bygga bort enskilda medlemsländers beroende av externa parter. I klartext kan man säga att EU inte vill ställa sig alltför beroende av sina grannar i öst och de flesta minns vad som hände i Polen och Tyskland när Ryssland ströp gasen genom orosländerna i  öst. Det man dock skall vara medveten om är att varje ytterligare fokusområde, t.ex. 20/20/20, kräver ytterligare investeringar. Vi har sett, i en kommuniké om förnybar energi, under januari att EU antagligen måste fördubbla sina investeringar i förnybar energi för att hålla tidsplanen. Det finns även ett långsiktigt mål att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2050, och det ambitiösa målet kommer inte nås utan betydande investeringar. Siffror som 3.8 TEUR har nämnts,  http://www.renewableenergyfocus.com/view/10858/2050-97-of-eu-electricity-from-renewable-energy/, dock skall man vara medveten om att ingen i dagsläget vet hur stora investeringar det kan behövas totalt. Enligt uppgift skall kommissionen följa upp energistrategin och komma med mer detaljerade planer under våren (förväntad deadline är i juni). Förhoppningsvis kommer vi att få se en väl underbyggd investeringskalkyl innan sommaren.

Sammanfattningsvis kan man säga att det man vet säkert är att minst 1 TEUR behövs för att ersätta gammal teknologi och tillgodose tillgång och efterfrågan. Allt därutöver är osäkert hur mycket det kommer att kosta, dock att det kommer kosta och att det blir dyrt är nog ingen överraskning för någon. Det som borde oroa konsumenter i Europa är att Europeiska Rådet och kommissionen vill att de här investeringarna skall i huvudsak göras av privata intressen och att man ger energibolagen mandat att hämta hem kostnaderna i form av avgifter, läs nätavgifter. ”
Ang SVT:s kommentar till min irritation över deras agerande så handlar det inte om att det är blooper utan att det är fördummande. När man slänger upp ett klipp som de gör med rubriken ”SD räknar fel” så ger man alla tittare bilden av att det är den högre siffran som är felaktig. Det är 40 000 miljarder som är felaktigt tror tittarna. Detta var också SVT Gävles utgångspunkt när jag kontaktade dem samma dag som klippet lades upp. De kunde inte tro att det handlade om så stora summor utan hon antog att den korrekta siffran var 4 miljoner kr vilket är märkligt. Detta visar på hur dåliga kunskaper så väl allmänhet som journalister har om EU och det går uppenbarligen också ut över bevakningen. Från senaste EU-toppmötet rapporterades bara vissa uttalanden om Egypten och löst prat från Tyskland och Frankrike om ny pakt inom den ekonomiska politiken. Detta var inte ens saker som fanns med i diskussionsunderlaget till mötet. Vet man om att det var den högre siffran som Sandstedt avsåg då är inte klippet alls lika roligt. Ungefär lika kul som att lyssna på när Szyber (KD) i islamismdebatten hävdar att det ägde rum ett terrordåd i Stockholm 11 september 2010. Poängen i humorn ligger i att man inte vet hur mycket EU:s energipolitik kan komma att kosta. 

 

Alla som sysslar med politisk journalistik borde känna till att 4 miljoner kr är en försvinnande liten summa på EU-nivå och inget som man frågar statsministern om. Att man kommit fram till att man ska lägga 1000 miljarder Euro på energipolitiken till 2020 har SVT överhuvudtaget inte informerat någon om. Vet man det så är det inte orimligt att kostnaden till 2050 landar på 4000 miljarder. Var det kommer landa vet vi ännu dock inte.”

Med vänliga hälsningar,
Martin Kinnunen
Pressansvarig”
(PO)
Annonser