Påverka hur EU ska finansiera framtidens forskning


Kommissionen har lanserat en öppen remiss, så kallad grönbok, om hur forskningsfinansieringen ska se ut i EU 2014-2020.

EU lägger i den nuvarande budgetperioden 53.3 miljarder euro på forskning genom det Sjunde ramprogrammet, FP7. Till detta kommer bland annat 3.6 miljarder euro från CIP-programmet och ca 86 miljarder euro från strukturfonderna för att stödja innovationer och innovationssytem.

Kommissionen vill nu ha in synpunkter på hur dessa system bättre ska kunna samordnas, men tyngdpunkten på att göra det lättare att delta samt bidra till Europa 2020-strategin. I innevarande programperiod har det (med rätta) ansetts vara för svårt att tillgodogöra sig forskningspengarna, särskilt för små och medelstora företag.

Under perioden 2007-2010 tog svenska forskningsprojekt hem drygt 6 miljarder kronor från FP7, med Karolinska Institutet som största projektägare. Totalt deltar svenska aktörer i 1226 projekt, vilket placerar oss på 8e plats i EU.

Grönboken är öppen till 20 maj 2010 på länken nedan
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm

Resultaten kommer att behandlas på en konferens 10 juni, där även namnet på det nya ramprogrammet kommer offentliggöras. Ett skarpt lagstiftningsförslag för forsknings- och innovationsfinansiering 2014-2020 planeras till slutet av året.
(BH)

Annonser