Hökmark vill vässa EU:s mobila bredband


I december 2o09 gick datatrafikmängden i mobilnätet om de talade samtalen på global nivå. Skillnaderna mellan röstsamtalen och datamängderna ökar lavinartat. Samtidigt rustar sig mobilföretagen med olika erbjudanden om dataroaming (undvika lagstiftning?) för att vara attraktiva till de allt mer smartphonesurfande européerna. Datatrafiken påverkar redan nu mobiloperatörerna, och trycket kommer att vara fortsatt högt.

Explosionen i trafikvolymer märks inte minst i kapacitetsbrist i nätet, något som just nu hanteras av EU i det som är tänkt att bli det första programmet för radiospektrumspolitik. Frågan är intressant med svenska ögon på flera sätt. Tänk själv, när surfade du senast på mobilen? Kanske just nu när du läser det här. Redan under 2009 använde sig svenskarna av 2,5 gigabyte data per mobilabonnemang, långt mer än i övriga nordiska länder. De kommande åren väntas datatrafiken i världen fördubblas varje år.

Det är också en svensk som är rapportör i frågan om det första programmet för radiospektrumspolitik. Gunnar Hökmark (M) är den som som ska få ihop en parlamentsmajoritet som står bakom en överenskommelse med ministerrådet. Tidplanen är att frågan ska upp i plenum i junisessionen och dessförinnan hanteras i industriutskottet.

I korthet vill Hökmark gå längre än EU-kommissionens förslag. Bland annat föreslår Hökmark att EU ska frigöra 1200 MHz som viks för mobilt bredband. Därigenom ska EU, återigen, ta ledartröjan i mobil kommunikation. Licenserna ska ha fokus på paneuropeiska tjänster. Återigen siktar EU in sig på den förhatliga roamingen, de omotiverade skillnaderna om dyrare taxa så fort man passerar en gräns som inte längre finns på den inre marknaden. 800-bandet ska tas i bruk senast 2013 och 1,5 GHz och 2,3 GHz banden ska frigöras för mobila bredbandstjänster.

EU tog ledningen under 90-talet med den gemensamma GSM-standarden men anses därefter ha halkat efter. Med det nya radiospektrum programmet är ambitionen att återta en global ledartröja. I ett pressmeddelande säger Gunnar Hökmark:

– Nu har andra delar av världen tagit ledningen med större konsumentmarknader och större möjligheter att lansera ny teknologi, nya tjänster och dra nytta av den ökade produktiviteten som en utvecklad informationsteknologi ger. Jag vill att Europa ska återta sitt försprång genom att på en gång slå vakt om utvecklingen av mobila bredbandstjänster och dagens förutsättningar för markbunden television.

Hela förslaget kan du läsa här, kanske gör du det rent av i din smartphone.

(PO)

Annonser