707 ledamöter skolkade från kammaren


Sista dagen i Strasbourg är sällan en höjdare, det brukar bli tomt på eftermiddagen och närmast ödsligt framemot sen eftermiddagen. Den här sessionen är ingen undantag. Parlamentarikerna och tjänstemännen vill hem, det är långa resor till Europas olika hörn. Därför brukar det ligga resolutioner som omröstning sist, resolutioner som inte har något bindande politiskt värde utan har mest symbolvärde, och då också resolutioner som inte anses vara politiskt högprofilerade. Den här veckan var inget undantag. Eva-Britt Svensson (V) konstaterar lite lakoniskt på sin Facebooksida:

”Torsdag eftermiddag kl 16.00 röstade vi om brådskande ärenden. 3 resolutioner, Ai Wei Wei i Kina, Nepal och Zimbabve. Av 750 var vi 43 röstande.”

Man kan fråga sig om värdet att ens rösta när inte ens sex procent av kammaren är på plats. Det ska också tilläggas att parlamentet INTE har ett kvittningssystem mellan grupperna som riksdagen har.

(PO)

TILLÄGG: Bara för att få siffrorna rätt, Europaparlamentet har idag 736 ledamöter, när Lissabonfördragets ökning träder ikraft (ratificieringen när det gäller parlamentarikerna drar ut på tiden) blir antalet 754. Så mer exakt borde det ha varit 693 ledamöter som skolkade och inte 707 som i rubriken…

Annonser