RF mobiliserar på Facebook


Riksidrottsförbundet har fått igång opinionen i Sverige när det gäller momsfrågan för ideella föreningar. EU-kommissionens tolkning av det nuvarande momsdirektivet medger inte undantag för ideella föreningar, något som drabbar idrotten hårt om domstolen gör samma tolkning. RF:s Facebookgrupp har samlat över 10 000 medlemmar.

Det finns dock en del förvirring i inläggen från många på Facebook. Det handlar alltså inte om ett nytt EU-förslag utan om hur man tolkar det nuvarande momsdirektivet. Den dialogen har pågått sedan 2008. Intressantare att påverka är översynen (grönboken) av momsdirektivet som är ute på remiss just nu.

Tidigare inlägg i frågan finns här.

Läs exempelvis S-MEP:arnas debattartikel på Europaportalen.

(PO)

Annonser