Uppsalaprofessor får toppuppdrag i Europeiska forskningsrådet


Carl-Henrik Heldin som är professor i molekylär cellbiologi och direktör för Uppsalafilialen för Ludwiginstitutet för cancerforskning har fått ett toppuppdrag. Han har utsetts till vice ordförande för Europeiska forskningsrådets vetenskapliga råd. Förordnandet sträcker sig till slutet av sjunde ramprogrammet, alltså december 2013.

Heldin var också med och grundade Europeiska forskningsrådet (ERC) 2007. Det vetenskapliga rådet har ett uppdrag att fastställa ERC:s vetenskapliga strategi. Rådet har 22 medlemmar, alla högt meriterade forskare där även några nobelpristagare finns med. Syftet med ERC är att stimulera spetsforskning och finansiera forskningen genom konkurrens mellan olika vetenskapliga institutioner. ERC:s sammanlagda budget är 7,5 miljarder euro under programperioden.

(PO)

Annonser