Duff-betänkandet: 25 fler ledamöter med EU som valkrets


Andrew Duff är en engelsk liberaldemokrat och medlem i den liberala partigruppen Alde. Han driver frågor om valreformer för Europaparlamentet. Betänkandet väntas komma upp under juniplenum i Strasbourg. Duffs viktigaste punkt är 25 fler ledamöter till Europaparlamentet. Inte nog med att det stora 736 (och 750 när Lissabonfördragets tekniska ändringar är på plats) ledamöter parlamentet ska bli ännu större, Duff vill att de 25 ska väljas i en egen – europeisk valkrets. De 25 skulle alltså på lika villkor konkurrera om din och alla andra EU-medborgares röster. Du får alltså på valdagen två listor med kandidater du ska välja, en som vanligt med bara svenska namn och en Europalista med samma namn i alla länder. Kritiker som vänsterpartiets Eva-Britt Svensson (se intervjun ovan) menar att det här leder till mer överstatlighet och gynnar välkända kandidater från stora länder.

Andra huvudpunkter:

  • Inrätta en EU-valmyndighet.
  • Införa harmoniseringar när det gäller rösträttsålder och valbarhetsålder.
  • Införa överstatliga regler när det gäller parlamentarikernas immunitet och priviligier.

Duff-betänkandet har dock en lång väg att vandra. Efter röstning i plenum ska Europeiska rådet ta beslut på toppmötet i december att acceptera parlamentets förslag som förhandlingsunderlag.

(PO)