Starkt stöd för Hökmarks radiospektrumförslag


Det är egentligen en ganska teknisk historia med bandbredder olika nät etc. Den som är mer intresserad av det tekniska kan läsa exempelvis på parlamentets hemsida. I korthet handlar det om att ordna fram mer utrymme till bredband, bland annat genom att frigöra radiofrekvenser genom övergång från analog till digitalradio och -tv. Eftersom vi surfar allt mer mobilt, tittar på filmer i vår mobiltelefon, laddar upp filmer på nätet via mobilen är kapaciteten på väg att slå i taket.

Gunnar Hökmark (M) har som parlamentets rapportör skärpt skrivningarna i kommissionens förslag och fått ett oerhört starkt stöd. Med 615 ja-röster, mot 26 nej-röster och 16 nedlagda röster är det en riktigt hård boll som skickas över till ministerrådets planhalva. Ministerrådet ska ta upp det till diskussion 27:e maj, men har då att förhålla sig till parlamentets enighet i frågan. Egentligen har Hökmark haft ett avgörande argument som gått hem i alla läger. Fritt återgivet: ”Ska Europa vara etta i den här frågan eller komma trea (efter Asien och USA), om EU ska vara trea så kan vi göra på något annat sätt”. Det var bara 26 ledamöter som ville att Europa skulle vara trea, om man säger som så.

Varför är det då viktigt? Hökmark pekar på konkurrenskraften i en hel sektor med mobila tjänster. Om Europa kan ligga först som man gjorde med GSM betyder det möjligheter för europeiska företag att driva utveckling istället för att vara reaktiva.

Hela parlamentsdebatten med Gunnar Hökmark kan ses hos BBC.

PS Jag experimenterar att filma intervjun ovan med Gunnar Hökmark med en iphone, den här gången blev det inte riktigt bra – något knas med ljudet och bilden förflyttade sig att det blev snett. Beklagar det!

Annonser